Existentiella samtal
Existentiella samtal med temat” Vad gör vi med vår rädsla?” Vi befinner oss i och har gått igenom en tid som kan generera mycket rädsla. Pandemi och krig är några av de omständigheter som vi har mött och får möta. Rädsla uppstår även i livet för övrigt och det kan vara bra att få prata […]