Hållbarhetsdag

9:00-10:45 Frukostföreläsning Planetens gränser – jordens möjligheter Klimatkrisen är vår tids stora ödesfråga. Samtidigt talas det om förlust av biologisk mångfald, mikroplast i nysnön på Antarktis och miljögift i bröstmjölken. Hur står det egentligen till med planeten och med mänskligheten? Kanske är det just mänskligheten inom oss – glädjen i att värna både mellanmänskliga relationer […]